Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lithocarpus lindleyanus (Wall. ex A. DC.) A. Camus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dẻ lindley; Mai goh
Tên khác: Quercus lindleyana Wall. ex A. DC.; Pasania lindleyana (Wall. ex A. DC.) Schottky; Synaedrys lindleyana (Wall. ex A. DC.) Koidz.; Pasania lindleyana (Wall. ex A. DC.) Hicklel & A. Camus;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Fagaceae
Chi: Lithocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023