Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lithocarpus fordianus (Hemsl.) Chun
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dẻ gân dày; Dẻ ford; sồi gân dày; sồi đá ford
Tên khác: Quercus fordiana Hemsl.; Pasania fordiana (Hemsl.) Hickel & A. Camus; Synaedrys fordiana (Hemsl.) Koidz.; S. fordiana ["Chun"] Kudo;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Fagaceae
Chi: Lithocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024