Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lithocarpus elegans (Blume) Hatusma ex Soepadmo
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dẻ đỏ; Dẻ thanh; dẻ bảo lộc; sồi bông; sồi nâu
Tên khác: Quercus elegans Blume; Q. spicata Smith; Pasania spicata ["Wall."] Oerst.; Lithocarpus spicatus (Smith) Rehd. & Wils.; Synaedrys spicata (Smith) Koidz.; L. blaoensis A. Camus; Pasania blaoensis (A. Camus) Hu; Quercus microcalyx Korth.; Lithocarpus microcalyx (Korth.) A. Camus; L. syncarpus A. Camus;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Fagaceae
Chi: Lithocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024