Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lithocarpus elaeagnifolius (Seemen) Chun
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dẻ lá nhót
Tên khác: Quercus elaeagnifolia Seemen; Pasania elaeagnifolia (Seemen) Schottky; Synaedrys elaeagnifolia (Seemen) Koidz.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Fagaceae
Chi: Lithocarpus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024