Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Litchi chinensis Sonn.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vải ("Bai"); Ly chi
Tên khác: Dimocarpus litchi Lour, Scytalia chinensis Gaertn, Sapindus edulis Ait, Euphoria sinensis Gmel, E. litchi Desf, Nephelium litchi Cambess, N. chinense Druce, Litchi litchi Britt.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Sapindaceae
Chi: Litchi

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023