Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Áo cộc; Tu líp cây, Tu líp gỗ
Tên khác: Liriodendron tulipferum var. chinense Hemsl.; Liriodendron tulipferum var. sinense Diels;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Magnoliales
Họ: Magnoliaceae
Chi: Liriodendron

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023