Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Liquidambar formosana Hance
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sau sau; Sâu trắng; bạch giao; trao; chao; cây cổ yếm; chà phai (Mường); mâng deng (Mán)
Tên khác: Liquidambar tonkinensis A. Chev.;

MÔ TẢ CHUNG

(ảnh của Trịnh Ngọc Bon)

ẢNH

Liquidambar formosana Hance - TNBON.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Liquidambar formosana Hance - TNBON.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Hamamelidales
Họ: Hamamelidaceae
Chi: Liquidambar

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024