Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lipocarpha microcephala (R. Br.) Kunth, 1837 (CCVN, 3:706)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói bông đầu nhỏ; Nhẵn diệp đầu nhỏ
Tên khác: Hypaelyptum microcephalum R. Br. 1810;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Lipocarpha

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023