Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lipocarpha chinensis (Osb.) J. Kern, 1958 (CCVN, 3:705)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói bông đầu trung hoa; Cỏ nhẵn hoa hồng; nhẵn diệp trung hoa
Tên khác: Scirpus chinensis Osb. 1757. - Lipocarpha chinensis (Osb.) T. Tang &F. T. Wang, 1961, comb. Superfl. _ Lipocarpha argentea sensu E. Camus, 1912, non (Vahl) R. Br. (1818). - Lipocarpha triceps sensu E. Camus, 1912, non Nees (1834);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Lipocarpha

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024