Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nhẵn diệp gân; Lan tai dê gân; Tỏi tai dê lá gân; Nhẵn diệp ngược
Tên khác: Ophrys nervosa Thunb., Cymbidium bituberculatum Hook., Liparis bituberculata (Hook.) Lindl., Empusa paradoxa Lindl., Liparis paradoxa auct., non (Lindl.) Reichb. f. in Walp., Liparis perrieri Schlechter, Liparis tonkinensis Gagnep., Liparis odorata var. longiscapa Rolfe ex Downie, Liparis longiscapa (Rolfe ex Downie) Gagnep., Liparis violaceonervosa Guillaum.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Liparis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024