Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Liparis clypeolum (Forst.f.) Lindl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nhẵn diệp dùi
Tên khác: Epidendrum clypeolum Forst. f., Cymbidium clypeolum (Forst. f.) Willd., Leptorchis clypeolum (Forst. f.) Kuntze;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Liparis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024