Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Liparis caespitosa (Thouars) Lindl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan cánh bướm; Nhẵn diệp bụi
Tên khác: Malaxis caespitosa Thouars, Liparis pusilla Ridl., Liparis poilanei Gagnep., Liparis mannii auct. (Guillaum.), non Reichb. f.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Liparis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023