Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lingnania remotiflora (Kuntze) McClure
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trúc đơn hoa thưa
Tên khác: Bambusa remotiflora Kuntze, Arundarbor remotiflora Kuntze, Bambusa remotiflora (Kuntze) L. C. Chia & H. L. Fung, Lingnania parviflora McClure;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Lingnania

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024