Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lindernia viscosa (Hornem.) Bold.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lữ đằng trĩn
Tên khác: Gratiola viscosa Hornem., Tittmannia viscosa (Hornem.) Reichb., Vandellia hirsuta Buch.-Ham. ex Benth., Lindernia viscosa (Hornem.) Merr., Lindernia hirsuta (Buch.-Ham. ex Benth.) Bonati, Lindernia hirsuta (Buch.-Ham. ex Benth.) Wettst., Lindernia elata (benth.) Wettst. var floribunda Bonati, Lindernia aprica Kerr ex Barnett,;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae
Chi: Lindernia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023