Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lindernia viatica (Kerr ex Barnett) Philcox,
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lữ đằng ngao du
Tên khác: Ilysanthes viatica Kerr ex Barnett, Bonnaya multiflora sensu Bonati, non D. Don, Vandellia multiflora (Bonati) Yamaz., Vandellia bonatii Yamaz., Lindernia bonatii (Yamaz.) Philcox, Lindernia oppositifolia sensu Yamaz., non Willd.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae
Chi: Lindernia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024