Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lindernia tenuifolia (Colsm.) Alst.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lữ đằng lá nhỏ
Tên khác: Gratiola tenuifolia Colsm., Bonnaya tenuifolia (Colsm.) Spreng., Ilysanthes tenuifolia (Colsm.) Urb., Vadellia tenuifolia (Colsm.) Haines,;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae
Chi: Lindernia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023