Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lindernia saginiformis (Bonati) Bonati,
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lữ đằng dạng sa dinh
Tên khác: Vandellia saginiformis Bonati, Vandellia fasciculata Bonati, Lindernia fasciculata (Bonati) Bonati, Trichotaenia fasticulata (Bonati) Yamaz.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae
Chi: Lindernia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023