Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lindera caudate (Nees) Hook.f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Ô đước đuôi; Liên đàn đuôi; Lòng trứng đuôi
Tên khác: Tetranthera caudate Wall.; Daphnidium cautatum Nees in Wall.; Benzoin caudatum (Nees) Kuntze;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Lauraceae
Chi: Lindera

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023