Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Limnophila polyantha Kurz ex Hook. f. var. brevipilosa (Yamaz.) Yamaz.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Om nhiều hoa
Tên khác: Limnophila polyantha subsp. Brevipilosa Yamaz., Limnophila polyantha sensu Bonati, non Kurz ex Hook. f.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae
Chi: Limnophila

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024