Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Limnophila chinensis (Osbeck.) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau om; Rau ngổ; Rau om trung quốc
Tên khác: Columnea chinensis Osbeck., Stemodia hirsuta Benth., Limnophila hirsuta (Benth.) Benth.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae
Chi: Limnophila

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024