Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lilium longiflorum Thunb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Hoa loa kèn; Bạch huệ
Tên khác: Lilium candidum auct.;

MÔ TẢ CHUNG

Distribution: VIETNAM (widely cultivated throughout the country, particularly in Central Highlands). JAPAN. TAIWAN.

Habitat and phenology: In the native area it grows in open scrub, or moist meadows. 0–500 m a.s.l.

Flowers in May–July

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Liliaceae
Chi: Lilium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024