Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lilium lancifolium Thunb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoa lo kèn vằn; Loa kèn vằn; Quyển đơn
Tên khác: Lilium tigrinum Ker.- Gawl.; Lilium pomponium Lour.;

MÔ TẢ CHUNG

Described from Japan with no locality. Type UPS-THUNB 8139 [V-008139].

Distribution: VIETNAM (occasionally cultivated as an ornamental plant in northeastern provinces). CHINA (Anhui, Gansu, Guangxi, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Xizang, Zhejiang). KOREA. JAPAN.

Habitat and phenology: In the native area, it grows in open scrub, or moist meadows. 400–2500 m a.s.l.

Flowers in July–August.

Notes: In China the plant is widely cultivated for eating and medicinal use of its bulbs.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Liliaceae
Chi: Lilium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022