Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lilium brownii var. viridulum Baker
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bách hợp; Bạch huệ núi, Khẻo a, Kíp pá, Tỏi rừng, Xuốn phạ
Tên khác: Lilium brownii var. colshesteri Wils. ex Stapf;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Liliaceae
Chi: Lilium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024