Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Leucas zeylanica (L.) R. Br.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Bạch thiệt; Mè hoang; Mè đất; Tổ ong; Phòng phong thảo; Cỏ man màn; Tích tú phòng phong
Tên khác: Phlomis zeylanica L.; Leucas sericea Elm.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Lamiaceae
Chi: Leucas

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024