Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Leptostachya wallichii Nees
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bạc gié wallich
Tên khác: Justicia wallichii (Nees) T. Anders.; Dianthera wallichii (Nees) Benth. & Hook.f.; Ptyssiglottis aguina Benoist; P. tonkinensis Benoist;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Acanthaceae
Chi: Leptostachya

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024