Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Leptopus australis (Zoll. et Mor.) Pojark
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thanh cước nam; Thanh cước thon; liệt cánh; lim bot
Tên khác: Andrachne australis Zoll. et Mor.; A. lanceolata Pierre ex Beille; Leptopus lanceolata (Beille) Pojark; Thelypetalum pierrei Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Leptopus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023