Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lepisorus subrostratus (C. Chr.) C. Chr. & Tardieu
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng ổ vẩy có đuôi
Tên khác: Polypodium subrostratum C. Chr., Lemmaphyllum subrostratum (C. Chr.) Ching;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales
Họ: Polypodiaceae
Chi: Lepisorus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024