Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gió khơi; Vỏ khói
Tên khác: Sapindus tetraphylla Vahl, Hemigyrosa canescens Blume, Lepisanthes mekongensis Pierre, L. tonkinensis Radlk, L. langbianensis Gagnep., L. poilanei Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Sapindaceae
Chi: Lepisanthes

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024