Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lepisanthes senegalensis (Poir.) Leenh.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lân hùng sênêgan
Tên khác: Sapindus senegalensis Juss. ex Poir, S. microcarpa Kurz, Aphania microcarpa Radlk, A. philastreana Pierre, A. langsonensis Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Sapindaceae
Chi: Lepisanthes

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024