Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lepidosperma chinense Nees ex Meyen, 1834, nomen; Nees & Meyen, 1843 (CCVN, 3:670; (TCSH, 16(4): 131- "sinense Nees & Mey. ex Nees")
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói lá hành; Vảy quả trung hoà
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Lepidosperma

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024