Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Leonurus japonicus houtt.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:  Ích mẫu; Sung uý; Chói đèn
Tên khác: Stachys artemisia Lour.; Leonurus artemisia (Lour.) S. Y. Hu; Leonurus heterophyllus Sweet; L. sibiricus auct.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Lamiaceae
Chi: Leonurus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024