Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Lentibulariaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nhĩ cán, Rong li, Len ti
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Lentibulariaceae - Họ Nhĩ cán

Họ Nhĩ cán hay họ Rong ly là một họ thực vật có hoa ăn côn trùng trong các môi trường sống ẩm ướt, chứa 3 chi với khoảng 320 loài là Genlisea, Pinguicula  (~80 loài) và Utricularia  (~220 loài), phân bố rộng khắp thế giới.

Mô tả

Là một họ nhỏ, thường là cỏ thủy sinh, bé, sống trong nước và ẩm. Lá đơn, nguyên, thường xếp thành hoa thị, có tuyến.

Cụm hoa chùm hay bông. Hoa đối xứng 2 bên, mẫu 5. Tràng hoa với môi dưới có cựa hay có phần phụ hình túi. Hai nhị nằm trên cánh tràng, bao phấn thường 1 ô, không có triền tuyến mật. Bầu trên, 1 ô với 1 hay nhiều noãn, giá noãn gốc hình cầu hay hình trứng.

Quả nang.

Phân loại

Thế giới có 5 chi và 300 loài, phân bố ở khắp thế giới.

Ở Việt Nam có 1 chi và khoảng 20 loài.

Họ này có quan hệ gần gũi với Scrophulariaceae nhưng phân biệt bởi giá noãn và dạng sống.

Hai chi Polypompholyx (2 loài) và Biovularia trước đây được coi là chi thứ tư và năm của họ này. Biovularia đã bị nhập vào chi Utricularia, còn Polypompholyx được coi là phân chi của Utricularia. Vị trí của họ này trước đây là thuộc bộ Scrophulariales, nhưng đã được hợp nhất vào bộ Lamiales trong hệ thống phân loại của Angiosperm Phylogeny Group. Các từ đồng nghĩa của Utricularia bao gồm: Akentra, Aranella, Askofake, Avesicaria, Biovularia, Bucranion, Calpidisca, Cosmiza, Diurospermum, Enetophyton, Enskide, Hamulia, Lecticula, Lentibularia, Lepiactis, Megozipa, Meionula, Meloneura, Nelipus, Orchyllium, Pelidnia, Personula, Plectoma, Pleiochasia, Plesisa, Polypompholyx, Saccolaria, Sacculina, Setiscapella, Stomoisia, Tetralobus, Trilobulina, Trixapias, Vesiculina và Xananthes.

Giá trị kinh tế

Làm cảnh.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales

CÁC CHI
Utriculaira

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024