Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Leea
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Vitales
Họ: Leeaceae

CÁC LOÀI
Leea aequata
Leea bracteata
Leea crispa
Leea curtisii
Leea guineensis
Leea indica
Leea linearifolia
Leea manillensis
Leea rubra
Leea thorelii

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024