Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Lecythidaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lộc vừng (Chiếc, Tam lang)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Lecythidaceae Poit. 1825

Cây gỗ có lá thuôn hay lưỡi mác ngược tập trung ở đầu cành, có cuống dài thường có cánh do gốc lá tạo nên.

Cụm hoa chùm đơn thường thõng xuống gồm nhiều hoa, cánh hoa đôi khi hợp thành tràng hình chuông, có triền quanh nhị, nhị nhiều, đôi khi nhị hợp và thường xắp xếp về một phía của hoa (do đó hoa không đều). Bầu dưới, noãn đính trung trụ.

Quả bầu dục thường có 4 cánh hay ít ra cũng có 4 gờ có các lá đài ở đỉnh. Hạt có chân dài

Thế giới có 24 / 450 loài, phân bố ở Nhiệt đới chủ yếu Nam Mỹ

Việt Nam có 4 chi, gần 20 loài

Phân loại: Barringtonia là chi lớn và phổ biến và là chi cổ thế giới phổ biến ở Đông Nam Á và châu Phi. Họ này gần với Myrtaceae nhưng khác chính về sự phát triển và giải phẫu. Nó có họ hàng với Malvales.

Giá trị kinh tế: Ăn quả, lấy gỗ và làm cảnh (Barringtonia spp.).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales

CÁC CHI
Barringtonia
Careya
Couroupita
Gustavia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024