Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lecanorchis javanica Blume
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lê cán lan
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Habitat, phenology and conservation status

Terrestrial achlorophyllous leafless mycotrophic herb. Primary and secondary broad-leaved evergreen shady lowland and submontane forests. Fl. June–September.

Very rare.

Estimated IUCN Red List status - DD.

Distribution

Vietnam provinces: Binh Thuan (Tanh Linh district) and Khanh Hoa (Khanh Son district).

SE. China (Fujian), Taiwan, Japan.

ẢNH

Lecanorchis nigricans on Taiwania 61(4) - 1.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Lecanorchis nigricans on Taiwania 61(4) - 1.jpg

 

Lecanorchis nigricans on Taiwania 61(4) - 2.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Lecanorchis nigricans on Taiwania 61(4) - 2.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Lecanorchis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024