Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Lecanopteris sinuosa (Wall. ex Hook.) Copel.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng ưa kiến
Tên khác: Polypodium sinuosum Wall. ex Hook., Phymatodes sinuosa (Wall. ex Hook.) J. Sm., Myrmecopteris sinuosa (Wall. ex Hook.) Pic. Serm.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales
Họ: Polypodiaceae
Chi: Lecanopteris

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024