Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Laurales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Long não
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Laurales - trong một số sách vở về thực vật học tại Việt Nam gọi là bộ Long não, nhưng tại Wikipedia thì gọi là Bộ Nguyệt quế do tên gọi khoa học của nó lấy theo tên chi điển hình là chi nguyệt quế (Laurus) mà không lấy theo tên khoa học của chi chứa quế và long não là Cinnamomum, là một bộ thực vật có hoa. Thực ra gọi là Long não mới đúng vì trước đây cây Long não được đặt tên là Laurus camphora và Laurus là chi chuẩn của họ này thì lấy tên Long não là đúng, vì hiện nay cây Long não được đổi lại thành Cinnamomum camphora nên họ này lấy lại tên Việt theo loài Nguyệt quế cũng được. Chúng là một trong các nhóm cơ sở của thực vật hai lá mầm, có quan hệ gần gũi với bộ Mộc lan (Magnoliales).

Bộ này chứa khoảng 2.500-2.800 loài trong 85-90 chi, được đặt trong 7 họ các loài cây thân gỗ và cây bụi. Phần lớn các loài sinh trưởng ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, mặc dù có một vài chi có thể sinh trưởng ở vùng ôn đới.

Các hóa thạch sớm nhất của các loài cây trong bộ nguyệt quế xuất hiện từ thời kỳ đầu của kỷ Phấn trắng (Cretaceous). Có thể nguồn gốc cổ đại của bộ này là một trong những lý do giải thích cho sự phân rẽ cao trong hình thái của các loài. Trên thực tế, hiện nay người ta vẫn không biết tính chất hình thái duy nhất để có thể thống nhất mọi thành viên trong bộ Laurales. Thực tế này đã từng gây ra nhiều tranh luận giữa các nhà thực vật học liên quan đến giới hạn chính xác của bộ này và hiện nay người ta chấp nhận sự phân loại dựa trên các phân tích phân tử và di truyền học gần đây.

Các họ sau được đưa vào bộ này trong hệ thống của APG:

    * Họ Atherospermataceae
    * Họ Calycanthaceae
    * Họ Gomortegaceae
    * Họ Hernandiaceae
    * Họ Lauraceae (họ nguyệt quế)
    * Họ Monimiaceae
    * Họ Siparunaceae

Trong hệ thống Cronquist cũ thì bộ Laurales đã bao gồm một tập hợp khác đáng kể các họ (chỗ nào mà hiện tại đã thay thế thì có đóng mở ngoặc):

    * Họ Amborellaceae (bộ Amborellales)
    * Họ Calycanthaceae
    * Họ Gomortegaceae
    * Họ Hernandiaceae
    * Họ Idiospermaceae (= Calycanthaceae pro parte)
    * Họ Lauraceae
    * Họ Monimiaceae (Cronquist bao gồm cả Atherospermataceae và Siparunaceae trong Monimiaceae)
    * Họ Trimeniaceae (Không được ghi trong nhóm cơ sở)

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Calycanthaceae
Chloranthaceae
Hernandiaceae
Lauraceae
Monimiaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024