Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Launaea sarmentosa (Willd.) Alston
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sa sâm; Nam sa sâm; sa sâm nam; diếp biển; xà lách biển; hải cúc trườn
Tên khác: Prenanthes sarmentosa Willd.; Launaea pinnatifida Cass.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae
Chi: Launaea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023