Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Launaea acaulis (Roxb.) Babcock ex Kerr
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cúc hoa chụm; Hải cúc không thân; sa sâm nam không thân; thuyên quả cúc không thân
Tên khác: Prenanthes acaulis Roxb.; Youngia acaulis (Roxb.) DC.; Crepis acaulis Hook.f.; Crepis tonkinensis Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae
Chi: Launaea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023