Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Lardizabalaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây luân tôn (Lạc di)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Lardizabalaceae Dence 1839

Thân bụi trường, có khi nhờ tua cuốn. Lá mọc cách, kép chân vịt, đôi khi kép lông chim hoặc kép 3.

Hoa đơn tính cùng gốc có 6 lá đài, 6 cánh hoa và 6 nhị hợp. Hoa cái có 6 nhị lép và bầu 3 ô. Quả mập hình con sò, nhiều hạt.

Thế giới có 9 chi, 36 loài, phân bố từ Himalaya đến Nhật Bản và Chi Lê

Phân loại: Họ này gần với Berberidaceae, Ranunculaceae và Menispermaceae.

Giá trị kinh tế: Làm thuốc (Stautonia, Larzibala)

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ranunculales

CÁC CHI
Akebia
Decaisena
Decaisnea
Holboellia
Parvatia
Persea
Stauntonia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024