Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Lamiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoa môi; Bạc hà; Húng
Tên khác: Labiatae

MÔ TẢ CHUNG

Lamiaceae - Họ Bạc Hà:

Cây thảo thân vuông. Lá đơn, mọc đối chéo chữ thập hay mọc vòng, thường có mùi thơm.

Hoa thường tập trung ở kẽ lá gồm những xim 2 ngả tạo thành những bó ở nách lá. Hoa đối xứng 2 bên, lưỡng tính, mẫu 5. Các lá đài và cánh hoa hợp thành ống có 2 môi, môi trên 2 răng, môi dưới 3 răng. Nhị 4 trong đó 2 cái dài và 2 cái ngắn hoặc bằng nhau, dính trên ống tràng và xếp xen kẽ với thùy tràng. Bầu trên gồm 4 ô tách thành 4 thùy rõ. Vòi mọc ra giữa 4 thùy bầu và đính ở gốc bầu.

Quả gồm 4 hạch nhỏ ("tứ bế quả"), ở đáy có các đài tồn tại, mỗi hạch có 1-2 hạt.

Thế giới có 200 chi và 3500 loài, phân bố ở khắp thế giới.

Ở Việt Nam có trên 40 chi và khoảng 145 loài.

Phân loại: Nó được chia làm 9 - 10 phân họ. Đa số các chi ôn đới thuộc phân họ Stachyoideae và các chi nhiệt đới thuộc phân họ Ocimoideae. Nói chung nó được coi là một họ tiến hóa cao của Hai lá mầm. Lamiaceae rất gần với Verbenaceae thân gỗ không có tinh dầu và bầu không có 4 thùy sâu. Họ Callitrichaceae cũng được coi là một liên minh của Lamiaceae.

Giá trị kinh tế: Làm cảnh (Salvia, Coleus), lấy tinh dầu (Mentha, Occimum), làm thuốc (Occimum, Mentha, Hyptis).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024