Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kyllinga nemoralis (Forst. & Forst.f.) Dandy ex Hutch. & Dalz. 1936 (CCVN, 3:699).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bạc đầu rừng; Cỏ bạc đàu; Cỏ li len
Tên khác: Thryocephalon nemorale Forst. & Forst.f. 1776. - Kyllinga monocephala Rottb. 1773 , nom. Illeg.p.p. (FGI, 7: 25). - Cyperus kyllinga Endl. 1842 (CCNVN, 2:798- "Kyllingia");

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Kyllinga

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024