Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kyllinga curvispiculosa (T. Koyama) K. Khoi, 1994
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói bạc đầu cong
Tên khác: Cyperus curvispiculosus T. Koyama, 1955. - Kyllinga "curvispiculosus (Raym.)" Phạm. 1993, nom. Illeg. (CCVN, 3:699);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Kyllinga

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024