Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kyllinga brevifolia Rottb. 1773 (CCVN, 3:700)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói bạc đầu lá ngắn; Cỏ đầu tròn; Bạc đầu lá ngắn; Thủy ngô công; Pó dều dều
Tên khác: Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk. 1844 (CCNVN, 2:797). - Pycreus pumilus Nees var. substerilis E. Camus, 1910 (FGI, 7:33);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Kyllinga

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024