Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kummerowia striata (Thunb.) Schindl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đậu mắt tôm; Đậu ba lá sọc; cùm sọc; cây mắt gà; kê nhãn thảo
Tên khác: Hedysarum striatum Thunb.; Lespedeza striata (Thunb.) Hook. & Arn.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Kummerowia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024