Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kingidium deliciosum (Reichb.f.) Sweet
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tiêm nang lan; Lan san hô; Biếc man bò
Tên khác: Phalaenopsis deliciosa Reichb. f., Phalaenopsis wightii Reichb. f., Doritis wightii (Reichb. f.) Benth. & Hook. f., Aerides decumbens Griff., Kingiella decumbens (Griff.) Rolfe, Biennannia decumbens (Griff.) T. Tang & F. T. Wang ex Merr. & Metcalf, Phalaenopsis decumbens (Griff.) Holtt.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Kingidium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024