Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Keteleeria fortunei (A. Murray) Carriere
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Du sam đá vôi
Tên khác: Keteleeria davidiana (Bertrand) Beissn., var. calcarea (W. C. Cheng & L. K. Fu) Silba, Keteleeria calcarea W. C. Cheng & L. K. Fu;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta
Lớp: Pinopsida
Bộ: Pinales
Họ: Pinaceae
Chi: Keteleeria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023