Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Keteleeria evelyniana Mast.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Du sam núi đất; Du sam
Tên khác: Keteleeria dopiana Flous; Keteleeria roulletii (Chev.) Flous; Keteleeria hainanensis Chung et Tsiang;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta
Lớp: Pinopsida
Bộ: Pinales
Họ: Pinaceae
Chi: Keteleeria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024