Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Keteleeria davidiana (Bertrand) Beissn.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Du sam đá vôi; Du sam, Thông đá trắng, Tô hạp đá vôi
Tên khác: Pseudotsuga davidiana Bertrand; Keteleeria calcarea W.C. Cheng et L.K. Fu; Keteleeria dividiana var. calcarea (W.C Cheng et L.K. Fu) Silba;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta
Lớp: Pinopsida
Bộ: Pinales
Họ: Pinaceae
Chi: Keteleeria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024