Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Kayea macrocarpa Pierre, 1885.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trâm hoàng quả to; Vắp trái to; Vắp quả to
Tên khác: Mesua macrocarpa (Pierre) Kosterm. 1969 (CCVN, 1:575);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Clusiaceae
Chi: Kayea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024